Správně používaná klimatizace je příjemná nejenom pro posádku, jde také o významný bezpečností prvek. Řidič sedící v horké kabině se hůře soustředí, je náchylnější k podráždění či mikrospánku.

Tlačítko AC, kterým se klimatizace v automobilech zapíná, je nutné používat uvážlivě. Především platí, že rozdíl mezi nastavenou vnitřní a venkovní teplotou by neměl být větší než šest stupňů Celsia. U delších cest je možné nastavit nízkou teplotu (a rychle ochladit interiér) a zanedlouho ji zvyšovat na zhruba 21 – 23 stupňů. Při nastavení klimatizace je také třeba brát ohled na ostatní členy posádky, kterým nastavená teplota nemusí vyhovovat.

Před cílem cesty vypněte AC

Zhruba pět minut před cílem je dobré klimatizaci vypnout a do kabiny pouštět teplý venkovní vzduch, aby ochlazené tělo neutrpělo šok při přechodu ven. Při nesprávném používání klimatizace si koledujete v lepším případě o angínu, v horším o kolaps organismu.

Je dobré vědět, že klimatizace „bere“ motoru výkon a zvyšuje spotřebu paliva, u každého modelu a motoru je to jiné. Obecně platí, že silnější motory mají také výkonnější klimatizaci a nezvyšují tolik spotřebu paliva. U málo výkonných motorů dochází k výraznějšímu snížení schopnosti akcelerovat.

Klimatizace se také musí pravidelně kontrolovat, ideálně jednou ročně. Kabinové filtry se zanášejí mikroorganismy a plísněmi, takže je nutná jejich každoroční výměna. Jednou ročně nebo nejpozději jednou za dva roky je nutné nechat v servisu zkontrolovat (a případně doplnit) chladící médium. Celková kontrola trvá do půl hodiny a vyjde zhruba na 800 korun.

Princip klimatizace
Klimatizace, anglicky Air Condition (AC). Klimatizační systém přivádí do kabiny ochlazený vzduch. Vzduch je buď zvenku čerstvý, nebo je ochlazován (při zapnuté recirkulaci) vzduch z kabiny pro cestující.
Chladicí médium klimatizace v automobilech je plyn a funguje jako transportní prostředek pro odvod tepla. Od roku 1995 se smí používat pouze prostředek s označením R 134a. Tato látka je v kapalném skupenství bezbarvá jako voda, ve skupenství plynném není viditelná.
R 134a je vlastně chemické spojení fluoru, uhlíku a vodíku. Neobsahuje žádné atomy chloru, jako v minulosti u media s označením R 12. R 12 nepříznivě působil na ozónovou vrstvu zemské atmosféry a byl zakázán.
zdroj: autolexicon.net