Z výsledků je patrné, že více lidí (konkrétně 38 procent) se o své auto nestará (otázka zněla: udržujete svůj vůz ve výborném stavu?). Je to více než počet lidí, kteří uvedli, že se o svůj vůz pravidelně starají (30 procent). Čtyři procenta respondentů neuvedlo žádnou odpověď a celých 28 procent zvolilo nejednoznačnou odpověď „ani ano ani ne“.

Nové pneumatiky koupilo v posledních 12 měsících 10,9% respondentů. Z nich 59,7% koupilo pneumatiky zimní, 27,2% letní, 6,3% univerzální a protektorované zakoupilo 3,9% respondentů. Jaké pneumatiky v posledních 12 měsících koupili neuvedlo 9,5% respondentů. Nejčastěji respondenti kupovali všechny čtyři pneumatiky (76 procent dotazovaných).

Výzkum společnosti Median probíhal v letoším roce od ledna do června a zúčastnilo se ho 7 527 respondentů.