Všeobecným účelem těchto systémů je minimalizovat spotřebu paliva v situacích, kdy spalovací motor konvenčních automobilů zůstává v činnosti, aniž by poháněl vozidlo. V praxi k takovému plýtvání palivem dochází především v hustém městském provozu s častým zastavováním a opětovným rozjížděním.

Vypnutí neznamená pro řidiče žádnou práci navíc, ani ztrátu komfortu nebo schopnost okamžité akcelerace. Někteří výrobci ale používají méně komfortní systém, při kterém se motor vypíná nekultivovaně – hlučně a s nepříjemnými rázy.

Motor zhasne až po úplném zastavení vozidla, vyřazení na neutrál a uvolnění pedálu spojky. Jakmile řidič sešlápne spojku, aby zařadil odpovídající převodový stupeň, motor ihned naskočí. Tímto způsobem lze ušetřit v městském provozu údajně 0,3 až 0,9 litru paliva na 100 km.

Nový systém Start-Stop u Audi

Zastavením motoru se v tomto případě nevypíná zapalování, takže veškeré komfortní a zábavní systémy vozu zůstávají po celou dobu stání v činnosti. Motor se nevypíná, pokud: 1) není motor zahřátý na provozní teplotu; 2) interiér není ještě vytopený nebo ochlazený na nastavenou teplotu; 3) je příliš nízká vnější teplota; 4) je zapnuté rozmrazování čelního okna; 5) je zapnutý parkovací asistent; 6) je příliš nízké napětí akumulátoru nebo jeho teplota je příliš vysoká; 7) jsou přední kola natočena do své krajní polohy; 8) je zařazen zpětný chod; nebo 9) vozidlo zastavilo ve svahu se sklonem větším než 10 %.

Vypnutý motor může obnovit svou činnost, aniž by se řidič chtěl rozjet, v následujících případech: 1) vůz se začne samovolně pohybovat; 2) teplota v interiéru se výrazně odchýlí od navolené teploty; 3) zapne se odmrazování čelního okna; 4) řidič několikrát po sobě sešlápne pedál brzdy; 5) klesne napětí akumulátoru pod kritickou hodnotu; 6) příliš se zvýší odběr elektrického proudu.

Systém pro samočinné vypnutí motoru je k dispozici pro verze s manuální i automatickou převodovkou. Nově jej do svého výrobního programu zavádí Audi (systém automobilka pojmenovala Start-Stop a tvrdí o něm, že je rychlý a komfortní), později by se tedy měl rozšířit i do dalších koncernových vozů včetně mladoboleslavské Škody.