Za bouřky máte při jízdě v autě ochranu díky tzv. Faradayově kleci. Zjednodušeně řečeno: elektrický náboj se soustředí pouze na povrchu vodiče (v tomto případě kovové karoserie vozidla) a už ne v jeho objemu, tedy uvnitř vozu. Díky tomu je proud z blesku veden karosérií a neublíží posádce.

Pokud by ovšem člověk stál venku a nějakým vodivým předmětem se dotýkal karoserie (nebo se jí držel rukou), blesk mu může ublížit.

Pozor na stromy

Odborníci doporučují při bouřce zajet na nejbližší parkoviště a zastavit a z vozidla nevycházet. Pozor je třeba dát na stromy, do kterých může uhodit blesk - následně by mohly spadnout na automobil.

Dobré také je zasunout anténu coby nejvyšší bod  - pokud jde o kovový vysouvací model, který se dnes už prakticky nepoužívá - ale pouze v případě, že ji lze stáhnout na dálku z vozidla a řidič nemusí vycházet ven.

Silný déšť, ilustrační foto

Silný déšť, ilustrační foto

FOTO: ČTK

Podstatně horší to mají řidiči jednostopých vozidel (kola, motocykly). V tomto případě odborníci říkají, že je nejlepší se co nejrychleji ukrýt do domu nebo alespoň pod most (železobetonový, železný) a nedotýkat se ani mostu, ani vozidla. V nejhorším se doporučuje chovat se jako na volném prostranství a kolo položit několik metrů od sebe.

V tomto článku byly použity informace z knihy Hromosvody a zemniče autorů Jiřího Kutáče, Zdeňka Rouse a  Zdeňka Hladného.

První pomoc při zásahu bleskem

V případě zásahu bleskem hrozí zastavení srdeční činnosti spojené s pozdějším poškozením mozku. Projeví se jako bezvědomí a pomalé nebo žádné dýchání, příp. křečemi. Důležité je rychlé zavedení umělého dýchání a masáže hrudníku.

Dojde-li k přerušení dechu a krevního oběhu, může dojít k trvalejšímu poškození mozku. Proto může zachránit život jen okamžitá pomoc přímo na místě.