Jde konkrétně o to, že výrobci budou nyní povinně kupujícím vydávat takzvané osvědčení o shodě. To je dokument, který potvrzuje, že je vůz v souladu s platnými technickými normami v EU. Díky tomu pak může vůz volně putovat po všech zemích EU.

Pokud tak člověk koupí karavan v jedné zemi, mělo by k jeho registraci doma napříště stačit pouze to, že předloží tento dokument danému úřadu.

Toto osvědčení existuje už od roku 1993. Avšak až do nynějška bylo vystavováno pouze tehdy, pokud to požadovaly zákony jednotlivé země, nebo pokud chtěl kupující vůz vyvézt a ulehčit si registrační procedury.

To podle komise ale řadu lidí od nákupu vozu mimo hranice domovského státu kvůli administrativě s tím související odrazovalo.