Vzhledem k tomu, že Benz jako typický vynálezce veřejnou prezentaci své v lednu 1886 patentované motorové tříkolky a marketing podceňoval, a kupci na rozdíl od odborníků o ni zrovna velký zájem nejevili, rozhodla se prakticky založená Bertha konat sama. Vycítila totiž, že bez účinné propagační akce manželův vynález zapadne a smetanu komerčního úspěchu by mohli slíznout jiní.

Bez vědomí svého chotě proto 5. srpna 1888 podnikla s jejich dvěma syny, patnáctiletým Eugenem a třináctiletým Richardem, v Benzově tříkolce 106 kilometrů dlouhou jízdu z Mannheimu do rodného Pforzheimu ke své matce. Vyjeli ještě za tmy, cestou museli řešit mnoho technických a jiných problémů, ale večer do cíle své cesty v pořádku dorazili. Tato první dálková cesta se setkala s velkým zájmem přihlížejících i místních novin, rozptýlila také pochybnosti o spolehlivosti a bezpečnosti "automobilu" a položila tak základ budoucímu úspěchu firmy.

Bertha Benzová se dožila vysokého věku a svého muže přežila o 15 let. Zemřela dva dny po svých 95. narozeninách v Ladenburgu, kde sídlila Benzova první dílna.