Jednou z hlavních novinek je, že značka vozidlu zůstane od jeho přihlášení až po sešrotování. Nic na tom nezmění ani případná změna majitele či přestěhování.

Nové SPZ mají narozdíl od dosavadních značek modré pruhy po obou stranách. V levém zůstává tradiční označení státu písmenem F s hvězdami EU. V nově zaváděném pravém modrém pruhu je dvojčíslí příslušného departementu a jeho logo. Mezi pruhy na bílé ploše pak bude kombinace znaků v pořadí dvě písmena, tři čísla a znovu dvě písmena.

Francouzi si region na značce mohou zvolit sami

Navrhovatelé zákona chtěli původně prosadit úplné odbourání územní příslušnosti auta podle departementů. To ale vzbudilo i mezi politiky silnou kritiku v duchu „bez mého regionu ani krok“. Ministryně vnitra Michele Alliotová-Marieová nakonec ustoupila a souhlasila s vyznačením čísla regionu menšími znaky do pravého modrého pruhu značky. Například Paříži zůstane tradiční číslo 75.

Majitelé aut si ale budou moci zvolit, ke kterému regionu má jejich vůz patřit, a to i v případě, že bude bydlet jinde. Nový systém slibuje 280 miliónů číselných kombinací a vydržet by měl 70 let.