Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti GE Money Auto, který proběhl současně v pěti evropských zemích.

Právě v otázkách omezení dopravy ve městech jsou Češi opět názorově nejradikálnější. Zatímco například ve větších městech v Německu by dopravu omezila jen necelá třetina řidičů (28 procent), v ČR je to více než dvojnásobek (71 procent).

Češi říkají: doprava u nás není bezpečná

Češi jsou také národem, který považuje dopravu na českých silnicích a dálnicích za mnohem méně bezpečnou než v jiných zemích. Bezpečná připadá česká silniční síť jen pěti Čechům ze sta. Na svoji dopravní infrastrukturu jsou naopak nejvíce hrdí Němci, bezpečná připadá téměř každému druhému řidiči. V Rumunsku je se silnicemi spokojena čtvrtina řidičů.

Závěry z výzkumu také ukazují, že 45 % Čechů a Poláků považuje auta za největší hrozbu pro životní prostředí. Maďaři, Němci a Rumuni se k negativním dopadům automobilové dopravy na životní prostředí staví lhostejněji.