„Pokud si v zahraničí policista nesprávné rozlišovací značky státu všimne, může to osádce vozu značně zkomplikovat dovolenou. Přinejmenším jim hrozí nemalá pokuta, ale nemusí být také do daného státu vpuštěni,“ zdůraznila Zuzana Ambrožová z oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Jak má tedy správná „cézetka“ vypadat? Jestliže není součástí registrační značky, musí být vysoká minimálně 115 milimetrů a široká 175 mm. Výška znaků CZ je nejméně 80 mm a šířka 20 mm. Po obvodu tabulky navíc nesmí chybět černý čtyřmilimetrový okraj. Podklad je podle předpisů bílé a znaky černé barvy.

„Na tabulce CZ ani v její blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo vyobrazení, která by mohla její čitelnost snížit. Často se tam přitom objevují loga různých firem,“ konstatovala Ambrožová. Při cestě do ciziny by řidič rozhodně neměl zapomenout na tzv. zelenou kartu jako doklad o povinném ručení. Jestliže si vozidlo půjčil, musí mít pro případ policejní kontroly u sebe potvrzení od jeho vlastníka. Jakou formu má potvrzení mít, ovšem předpisy neurčují.

Je dobré seznámit se s předpisy v zahraničí

„Před cestou rozhodně stojí za to seznámit se s pravidly silničního provozu v zemích, jimiž budeme na dovolenou projíždět. V některých důležitých ustanoveních se totiž od sebe značně liší a jejich neznalost může skončit velkým malérem,“ připomněla Ambrožová.

Například v Rakousku, přes nějž projíždí řada českých řidičů do Chorvatska a Itálie, může policista v případě nezaplacení pokuty za dopravní přestupek vozidlo zadržet nebo dokonce zabavit.

Stejný malér cizincům hrozí i ve Slovinsku, Nizozemsku, Lucembursku, Norsku a Dánsku. Ve Velké Británii zase není cizinec pokutován na místě, ale musí ke správnímu soudu. Mít u sebe pořádnou zásobu valut se tedy rozhodně vyplatí.

Jiný kraj... 

Málo českých řidičů také ví, že na německých dálnicích je při snížené viditelnosti nejvyšší povolená rychlost jen 50 kilometrů v hodině. Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h je v SRN nejméně 35 eur.

Ve Francii, Turecku a na Kypru musí být v povinné výbavě vozidla dva výstražné trojúhelníky. V Polsku, Turecku, Belgii, Bulharsku a Řecku zase ve výbavě nesmí chybět hasicí přístroj.

V Polsku by se rovněž mohl se zlou potázat řidič, který při silniční kontrole vystoupí z auta. Když ho policie zastaví, musí obě ruce položit na volant, vypnout motor a rozsvítit výstražná světla. Rovněž spolujezdci mohou z auta ven pouze se svolením kontrolujícího policisty.