Nárůst výroby byl zaznamenán v kategoriích osobních a malých užitkových automobilů (o 10 procent). Převážná většina nárůstu produkce byla určena k exportu. Při uvedeném zvýšení celkového objemu výroby vozidel došlo k nepatrnému snížení prodejů na domácím trhu (v souhrnu za všechny kategorie) a to o 0,06 procenta, avšak vývoz vzrostl o 15,61 procenta.

:. Struktura výroby vozidel v ĆR za 1. pololetí roku 2008

Oproti 1. pololetí 2007 došlo jen k nepatrným změnám ve struktuře výroby vozidel. Podíl výroby osobních automobilů (včetně malých užitkových) a autobusů se v podstatě nezměnil, mírně se zvýšil podíl výroby přípojných vozidel a motocyklů. Nejvíce vyrábí v Česku i nadále Škoda Auto (66 procent), druhá je továrna TPCA z Kolína (32 procent).