Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přinesla z praktického pohledu běžného řidiče významnou změnu.

Novela zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění, který byl řidič povinen předložit při registraci vozidla, nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Nově bude každý řidič povinnen mít u sebe už jen zelenou kartu. Ta bude zároveň sloužit také jako doklad pro registraci vozu.

Pojištění vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy. Bezprostředně po sjednání pojištění vystaví pojišťovna klientovi tzv. zelenou kartu, která bude sloužit k prokazování sjednaného pojištění nejen v zahraničí, ale i v České republice,“ řekl Tomáš Síkora z České asociace pojišťoven.

Zelenou kartu lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.