Nové vozy totiž kvůli nákladům výrobců na plnění nových norem mohou zdražit až o 7000 eur a mnozí lidé si je tak nebudou moci koupit a raději si ponechají starý vůz. Uvádí to materiál, který zveřejnil Svaz automobilového průmyslu (SAP).

Průměrný věk aut v ČR se neustále zvyšuje

„Evropští politici vymýšlejí, jak za cenu enormních nákladů zpřísnit již tak tvrdé limity u moderních automobilů, zatímco silnice zejména v nových členských státech EU jsou plné starých neekologických a nebezpečných vozů. Průměrný věk osobního automobilu v ČR je 13,93 roku a tato hodnota se neustále zvyšuje,“ uvedl prezident SAP Martin Jahn.

„Místo vymýšlení nákladných a málo účinných řešení by politici měli přijmout méně populární kroky, které skutečně povedou k výraznému zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti na silnicích,“ dodal Jahn.

Státy by podle SAP měly přijmout opatření odrazující od prodeje a použití nejvíce znečišťujících a nebezpečných automobilů. „Je jasné, že bez takových opatření ambiciózní cíle EU v oblasti emisí CO2, úspory paliv, znečištění ovzduší a bezpečnosti silniční dopravy nebudou dosažitelné,“ uvádí se ve zprávě.

Katalyzátor by měl být samozřejmostí

Situace je podle SAP nejakutnější v zemích, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. „Zatímco průměrný věk osobních vozů většiny starých členských zemí je asi 7–8 let, ve většině nových členů to je okolo 15 let. To znamená, že v době, kdy EU přijímá jedny z nejpřísnějších environmentálních norem pro nové automobily na světě, velká většina vozů na silnicích významného počtu členských zemí není vybavena dokonce ani katalyzátory,“ píše se ve zprávě. V některých státech je to podle SAP až 75 % všech vozů.

„Za předpokladu, že automobily plnící normy Euro 6 emitují o 90 % méně NO2 a pevných částic než vozy bez katalyzátorů, je jasné, že EU nedosáhne svých cílů nikdy, pokud budou pokračovat současné trendy,“ říká zpráva. Součástí problému podle SAP je, že náklady na plnění regulativů neustále narůstají. „Náš odhad je, že kumulativní dopad různých současných i očekávaných předpisů EU přidá dalších 3800–7000 eur k ceně průměrného vozu,“ píše se ve zprávě.

„V současnosti většina států EU již zavedla nějakou formu na CO2 založených daní pro automobily. Taková daň odvozená od CO2 by měla významně přispět k dosažení cílů v oblasti změn klimatu, které si EU i jednotlivé země stanovily,“ píše se ve zprávě.