Podíl Škoda Auto na českém trhu nových osobních automobilů v souhrnu za leden až červenec roku 2003 dosáhl 48,65 %. To představuje 43 195 ks prodaných osobních automobilů. Od dubna roku 2003, kdy kumulovaný podíl Škodovky dočasně poklesl na 46,71 %, došlo tedy v průběhu května až července ke zvýšení tržního podílu o téměř 2 procentní body.

V první pětce podle počtu prodaných osobních automobilů na českém trhu za hodnocené období roku 2003 nyní figuruje za firmou Škoda Auto automobilka Peugeot (prodej 5 025 ks, pokles prodejů oproti stejnému období roku 2002 o 3,01 %), následuje VW (4 682 ks, nárůst o 3,01 %), Renault (4 632 ks, pokles prodejů o 23,04 %) a Opel (prodej 4 123 ks, nárůst o 15,39 %).

:. Automobilka Škoda vede v prodeji mezi osobními automobily

značka leden-červen 2003 změna oproti r. 2002
Škoda Auto 43 195 pokles o 1,94%
Peugeot 5 025 pokles o 3,01%
VW 4 682 nárust o 3,01%
Renault 4 632 pokles o 23,04%
Opel 4 123 nárust o 15,39%

Oproti výsledkům za 1.pololetí 2003 jakož i za stejné období roku 2002 se pořadí v "první pětce" změnilo - automobilka Renault se z druhého místa propadla na místo čtvrté.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 došlo k relativně vysokému zvýšení prodejů u korejských značek Hyundai (prodej 2 917 ks) a KIA (prodej 849 ks). Hyundai se tak v prodejích vklínila na sedmé místo za automobilku Ford (prodej 3 562 ks) a před francouzský Citroen (prodej 2 907 ks).

Prodeje osobních automobilů za leden až červenec 2003 vykázalo celkem 40 výrobních značek, což je o 4 více než celý rok 2002.

Užitková vozidla kat. N1 (do 3 500 kg celkové hmotnosti)

V této kategorii byl v meziročním porovnání stejných období roku 2003 a roku 2002 zaznamenán nárůst prodejů o 27,55%, což představuje prodeje vyšší o 2 173 ks vozidel. Prodáno bylo celkem 10 061 ks užitkových vozidel zařazených do kategorie N1 (za stejné období roku 2002 to bylo 7 888 ks). Zde však nutno upozornit, že uvedený nárůst prodejů je do určité míry ovlivněn změnou metodiky vykazování od 1.1.2003.

Nejúspěšněji prodávanou značkou zůstává Ford (prodej 1 784 ks, což znamená nárůst prodejů o 17,14 %) a na druhém místě je automobilka Renault (prodej 1 314 ks, nárůst prodejů o 63,64 %, to je o 511 vozů). Následují VW (prodej 1 156 ks, pokles o 12,49 %), francouzský Citroen (prodej 966 ks, nárůst o 97,55 %) a Peugeot (prodej 957 ks, nárůst o 64,15 %).

:. Automobilka Ford vede v prodeji mezi užitkovými automobily 

značka r. 2003 změna oproti r. 2002
Ford 1 784 nárust o 17,14 % 
Renault 1 314 nárust o 63,64 %,
VW 1 156 pokles o 12,49 % 
Citroen 966 nárůst o 97,55 % 
Peugeot 957 nárůst o 64,15 % 

Prodeje za leden až červenec 2003 v této kategorii vykázalo 31 výrobních značek, což je o 5 více než za celý rok 2002.

Nákladní automobily (nad 3 500 kg celkové hmotnosti = kat. N2 + N3)

Za leden až červenec 2003 bylo v České republice tuzemskými výrobci a oficiálními dovozci prodáno 3 945 ks nových nákladních automobilů kategorie N2 a N3. Oproti stejnému období roku 2002 se tak prodeje nákladních automobilů na českém trhu zvýšily jen o 0,41 %, což představuje pouhých 16 vozů. Domácí výrobci (v souhrnu Daewoo Avia, Praga a Tatra) prodali oproti stejnému období roku 2002 o 85 vozů méně, naopak vozů z dovozu bylo prodáno o 101 ks více. České firmy Praga a Tatra však prodeje na domácím trhu nepatrně zvýšily (Praga o 5 ks a Tatra o 3 ks).

Vedoucí místo v prodejích nových nákladních automobilů patří za hodnocené období roku 2003 automobilka Mercedes-Benz (prodej 860 ks) následované značkami Iveco (prodej 648 ks), Renault V.I. (prodej 530 ks), MAN (384 ks) DAF (372 ks), Volvo (321 ks), Scania (prodej 301 ks) a domácí Daewoo Avia (prodej 299 ks). Za stejné období roku 2002 figurovaly na prvních osmi místech stejné značky, avšak v jiném pořadí - Iveco, Mercedes-Benz, Renault V.I., DAF, MAN, Daewoo Avia, Volvo a Scania.

 :. Automobilka Mercedes-Benz vede v prodeji mezi nákladními automobily 

značka r. 2003
Mercedes Benz 860
Iveco 648
Renault V.I. 530
MAN 384
DAF 372
Volvo 321
Scania 301
Daewoo Avia 299

Prodeje za leden až červenec 2003 v této kategorii vozidel vykázalo celkem 14 výrobních značek, což je o jednu více než za celý rok 2002.

Autobusy

V lednu až červenci 2003 se v České republice prodalo 437 ks nových autobusů, což je v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 16 ks (o 3,80 %) více.

První dvě místa v prodejích patří domácím výrobcům v pořadí Karosa (prodej 228 ks) a SOR Libchavy (prodej 101 ks). Následují automobilky Ford (prodej 27 ks), KH Motor Centrum (prodej 19 ks) a Setra (prodej 11 ks). Dalších 11 zahraničních značek (Neoplan, Berkhof, Bova, Mercedes-Benz, Renault V.I., MAN, Scania, Solaris, Fiat, LDV a Nissan) prodalo za leden až červenec 2003 dohromady 51 nových autobusů.

 :. Karosa vede v prodeji mezi autobusy

značka leden-červen 2003
KAROSA 228
SOR Libchavy 101
FORD 27
KH MOTOR CENTRUM 19
SETRA 11

Prodeje nových autobusů za leden až červenec 2003 tak vykázalo celkem 16 výrobních značek, což je o 8 více než za celý rok 2002.