Toto oddělení v současné době prochází výrazným rozvojem. Nově budovaný areál je investicí ve výši 38 miliónů eur. Celková plocha pracovišť technického vývoje bude rozšířena zhruba o 70 procent a uplatnění zde najdou desítky nových strojních a elektrotechnických inženýrů a dalších vývojových specialistů, jejichž úkolem bude zajistit potřebný výzkum a vývoj nejen v rámci značky Škoda, ale i v celém koncernu VW.

Celý objekt bude dokončen do konce roku 2008 a po vybavení odpovídající technologií uveden do plného provozu v polovině roku 2009. V novém technologickém centru budou umístěny kanceláře, laboratorní a dílenské plochy, bude zde probíhat vývoj elektriky vozidel, vývoj podvozku a agregátu, testovací aktivity, jako například akustické a hlukové zkoušky, speciální zkoušky sluneční simulace, testy v klimakomorách a ve světelném tunelu a mnohé další.

Lepší možnosti pro tvorbu vozů

V každé fázi vývoje automobilu je potřeba ověřit navrhovaná řešení. Zatímco dříve byly k dispozici pouze reálné modely a prototypy, již od roku 1999 mohou pracovníci technického vývoje Škody Auto využívat i jejich virtuální 3D podobu. V roce 2004 bylo uvedeno do provozu nové studio virtuální reality, které umožňuje plnohodnotné prezentace jak virtuálních, tak i reálných modelů. A tak designéři, konstruktéři i manažeři mají možnost lépe sledovat nový model po celou dobu vývoje.

Studio virtuální reality technického vývoje Škody Auto má k dispozici dva typy projekcí. První z nich tvoří širokoúhlá projekce o rozměrech 6,5 m a 1,8 m, která umožňuje zobrazování modelů aut v reálném měřítku. Je vybavena třemi dvojicemi LCD projektorů o vysokém rozlišení a světelném výkonu. Každá dvojice umožňuje pomocí polarizačních filtrů vytvoření pro storového dojmu.

Od roku 2006 je v provozu druhá projekce, tzv. Cave, která umožňuje dokonalý prostorový vjem. Jedná se o krychlovou místnost (hrana 2,2 m) se čtyřstrannou projekcí (na boční stěny, čelní stěnu a podlahu) prostřednictvím čtyř dvojic CRT projektorů. O interakci se stará šestikamerový optický tracking, mapující polohu pozorovatele v prostoru.

Srdcem studia je PC cluster. Jeho grafická část (sestávající z 8 PC) slouží pro klasický výpočet zobrazení scény. Výpočetní část je zaměřena na tzv. Real Time Raytracing, který umožňuje v reálném čase vypočítat a zobrazit chování světla — lom, odraz, včetně zobrazení stínů, čímž se dosáhne realističtější podoby posuzovaných modelů.

Virtuální realita

V technickém vývoji Škody Auto nachází virtuální realita největšího uplatnění v procesu mezi designem a konstrukcí. Díky ní se podařilo výrazně snížit počet fyzických modelů a prototypů právě náhradou za virtuální 3D prezentace. K výhodám proti fyzickým modelům patří např. možnost prezentovat různé stupně výbav (rádia, navigace, barevné provedení interiéru), porovnávat různé varianty řešení dílčích problémů, popř. i jednoduše předvést změny nedostatků zjištěných v předchozích vývojových stavech. A to vše daleko rychleji, než by umožňovala výroba fyzických modelů.

Ergonomie interiéru se zkoumá pomocí „Cave“. Ta slouží jako virtuální model interiéru, do kterého je možno se posadit na skutečnou autosedačku. Tak se dá získat dojem z vnitřního prostoru i vyzkoušet ergonomii ovladačů nebo výhled z vozu. Pro větší přesnost a věrohodnost simulace dosahů se využívá prstový tracking, kdy se snímají polohy konečků prstů na každé ruce.

Podobně jako zobrazení interiéru lze „Cave“ použít i pro virtuální simulace montáže jednotlivých dílů nebo komponent do vozu. Například je možné zobrazit motorový prostor, kdy se ověřuje, zda lze zamontovat všechny potřebné části, a pokud ano, jaká je optimální trajektorie montáže. „Cave“ umožňuje postavit se před otevřenou kapotu motoru, virtuálně uchopit montovaný díl a pokusit se ho umístit na správné místo. V případě kolize se další pohyb dílu zastaví, popř. se na kolizi ještě upozorní změnou barvy v místě dotyku nebo i zvukovým signálem.

Technologie virtuální reality je stále se rozvíjející obor. Škoda Auto tyto trendy sleduje a nejnovější poznatky s úspěchem využívá v praxi.