Dovoz automobilů z USA je možný a nejsou mu kladeny žádné překážky, kromě finančních (cla a daňová zatížení jednotlivých států) a technických. Zda se dovoz vyplatí či ne je pouze na uvážení kupujícího, technicky se však musí vozidlo každopádně přizpůsobit našim směrnicím.

Americké vozy (ale i z dalších zemí) totiž nesplňují normy, které jsou dané u nás. Jako příklad si vezměme směrová světla u amerických vozů, která jsou červená. Česká legislativa však tuto možnost nepřipouští a je tedy nutno svítilny upravit na evropské oranžové. Takových věcí je mnoho a mnoho (například emise, sklápění světel podle zatížení apod.) a je třeba se jim přizpůsobit, nebo požádat o výjimku.

Zákon ukládá, že pokud existuje v rámci Evropské Unie evropská specifikace vozidla, musí být dovezený automobil z USA upraven na evropskou specifikaci pomocí dílů od tohoto oficiálního dovozce. Pokud takový dovozce neexistuje, je třeba se poprat s předpisy sám.

Obraťte se na Dekru

Popravdě řečeno, asi nejjednodušší cesta k přihlášení takového vozu je přes český schvalovací orgán ÚSMD Dekra. Zde si žadatel přistaví vozidlo které chce přihlásit a technická stanice vystaví na automobil technický protokol pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

S protokolem o nutných změnách půjde za výrobcem (dovozcem) a bude žádat změny podle tohoto protokolu, aby vůz vyhověl evropským normám. Pokud dovozce či výrobce není znám, o potvrzení technických parametrů rozhodne Ministerstvo dopravy ČR.

Více informací pak můžete nalézt na stránkách ÚSMD Dekra a s konkrétními dotazy se neváhejte obrátit přímo na pracovníky.

Historická vozidla - na značky nebo do klubu

Pokud byste chtěli obejít zákon tím, že byste si koupili automobil, který by mohl být přihlášený jako veterán, můžete. Ale ani tady to není bez rizika, že by testy neprošel.

Vůz totiž musí projít krajskou atestační komisí, která ověří jeho technický stav a následně o nich dá potvrzení. Poté je třeba vůz přihlásit do Registru sportovních a historických vozidel. Dostanete-li atest na historické vozidlo, nemáte vyhráno. Podle zákona totiž takový vůz nesmí být používán ke komerčním účelům a ani pro běžné ježdění. Dojíždět tak denně se starým okřídleným Buickem do práce dle zákona nesmíte.

Pro práva znalé

Ti, kdo by se o schvalování vozidel do provozu chtěli dozvědět něco víc, těm doporučujeme odbornou literaturu. Především se připravte na paragrafy a odstavce v zákonu 56/2001 sb. Ten je jakýmsi nosným pilířem pro tuto problematiku. Jenže za léta jeho funkce k němu bylo přidáno mnoho aktualizací (jen za minulý rok tři) a spousty zákonů se na něj odkazují.

Velkou pomoc pak dá vyhláška 341 Ministerstva dopravy. Tato technická vyhláška by pak ještě měla být doplněna směrnicí 302, která hovoří o emisích a STK. Všechny tyto předpisy byste měli najít také na internetu.