Nový úsek odvádí tranzitní dopravu na mezinárodním tahu E55 z obcí Sudoměřice u Tábora a Rzavá. Navazuje na úseky Chotoviny - Stoklasná Lhota - Tábor dokončené v letech 1991 a 2004.

Úsek bude poprvé veden jako skutečná dálnice s povolenou maximální rychlostí 130 km/h. Osobní automobily za užívání dálnice platit nebudou, budou na něm ale mýtné brány.

Na necelém sedmikilometrovém úseku vzniklo deset mostů - sedm dálničních a tři nadjezdy. Stavba zahrnuje také jednu mimoúrovňovou křižovatku, tři protihlukové stěny, řadu přeložek polních cest, úpravy vodních toků a zeleně. Součástí stavby je i suchý poldr, který bude zadržovat dešťovou vodu z dálniční kanalizace při silnějších srážkách a bude chránit vodní toky k obci Nemyšl.

S financováním dalších úseků má pomoci soukromý kapitál

Stavba úseku si vyžádala 2,9 miliardy korun, které zaplatil stát. Další část dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 z Tábora na hranice s Rakouskem se ale zřejmě bude stavět s pomocí soukromého kapitálu.

Celá plánovaná trasa dálnice D3 z Prahy až na hranice s Rakouskem měří 171,4 kilometru a náklady na její vybudování se odhadují na 80 miliard korun. ŘSD odhaduje, že zbývající úseky dálnice na jihu Čech by se mohly začít stavět v letech 2009 až 2011. Silnice jsou již zaneseny do územních plánů a nyní se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí.