Nejvíce nových i ojetých aut bylo za první půlrok dovezeno z Německa (přesněji 14 223 nových a 30 414 ojetých), což celkově činí asi 45 % ze všech dovezených automobilů. Druhou zemí je Francie, která spolu s Německem pokryla více než 66 % dovozu. Podíly dalších zemí na dovozu nových a ojetých automobilů zachycují diagramy dostupné ve fotogalerii.

K 30. červnu 2003 bylo z ČR vyvezeno něco málo přes 190 tisíc vozů do šedesáti zemí světa, přičemž největším odběratelem bylo Německo (20 %) následované Polskem(12 %) a Velkou Británií (10 %). Polsko je zároveň největším "odběratelem" ojetých osobních automobilů z ČR, i když těch bylo vyvezenou pouze asi 3 000 kusů. Přičemž do Polska a druhého Německa bylo vyvezeno více než 96 % ojetých vozidel.

Rozdíl mezi vývozem a dovozem nových osobních automobilů představuje za první pololetí 2003 (v deklarovaných celních hodnotách) kladné číslo ve výši 35,5 miliardy Kč. Dovozy ojetých vozidel naopak vytvořily záporné saldo ve výši 2,3 miliardy Kč.