Podle výzkumu orbitalu je účinnost motoru závislá na oktanovém čísle paliva. To není nijak nová věc, tu se učí i automechanici na učilišti, ale Orbital tuto myšlenku rozšířil dál a zkoumal vlastnosti biopaliva E100.

Zjistil, že tento čistý biolíh (bez příměsi klasického ropného paliva) má menší sklony k rozkmitání paliva (tedy klepání) při spalování, než klasický benzín. Může se tak více zvyšovat kompresní poměr motoru a také vstřikovací tlak médií. Navíc se ušetří v dopravní účinnosti, protože ethanol má menší hustotu než benzín, což vede k menším ztrátám.

Dvoutakt a plynové vstřikování

Orbital na tyto výsledky přišel vlastně sekundárním, zkoumáním jiného problému. V současné chvíli totiž testuje nový druh vstřikování, kde se ve vstřikovači směšuje vzduch s palivem a do válce vstupuje již rozptýlená směs.

Díky tomu je palivo lépe rozprášeno a radikálně se zkracují předplamenné reakce. Delší čas na shoření paliva, mnohem lepší difuze paliva a spalin v plameni a další faktory ovlivňující proces hoření pak mají za následek výrazně nižší emise.

Tento systém se nyní zkouší jak v čtyřtaktních, tak i dvoutaktních motorech, které jsou  podle odborníků budoucností automobilů. Například Ricardo vyvinul systém na plynulou změnu z čtyřtaktního na dvoutaktního motoru a zpět, nebo je již připravený systém zážehovo-vznětového motoru, který je nyní použitý v konceptu Mercedes-Benz F700 pod označením DiesOtto.