V případě kolize ze strany se aktivuje boční airbag SRS zabudovaný do předního sedadla a sníží tak riziko poranění horní části těla cestujících na předních sedadlech. Kromě toho se hlavové záclonové airbagy SRS umístěné mezi předními sloupky karoserie a střešními nosníky aktivují vedle hlavy všech cestujících, a vytvoří tak bariéru ve tvaru záclony, která sníží riziko střetu s postranními okny, sloupky nebo jinou vnitřní částí vozu, stejně tak jako zásahu zvenčí, např. od pevné překážky.

Podle studie provedené ve Spojených státech se boční a hlavové záclonové airbagy SRS podílely na snížení míry usmrcení při nárazu z boku o 37 %. V případě Japonska má 73 % vážných bočních srážek za následek zranění hlavy a horní části těla.

Instalace vlastně kompletní nabídky airbagů je tak výrazným počinem, který jistě zvýší bezpečnost na silnicích. Doufejme, že Japonsko bude pilotním projektem pro rozšíření tohoto chvályhodného zvyku i do jiných koutů Země. Značka však zatím o dalších trzích mlčí.