Řidič, který by si přerušení pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel (povinné ručení) s pojišťovnou dojednal, by na tuto dobu musel vrátit státní poznávací značku a osvědčení o technickém stavu vozidla.

Nová norma připravená představená legislativní radě však přináší více změn, které mají přiblížit české právu evropským standardům. Řidiči budou už mít jen jednu zelenou kartu, a ten bude stačit jako jediný doklad o pojištění. Plnění pojišťoven za škodu způsobenou na věci se má podle nové úpravy zvýšit z 18 na 35 miliónů korun.

Norma však ještě nebyla dostatečně právně podložena a k některým jejím pasážím měli členové rady výhrady. Zástupce ministerstva financí ale slíbil, že problémy odstraní. Až ji znovu posoudí legislativní rada, zamíří novela do vlády, a pokud ji kabinet podpoří, rozhodne o ní parlament.

Norma by měla podle Svobody nabýt účinnosti v červenci tohoto roku.