"Odborná komise, kterou ministr dopravy Milan Šimonovský k přípravě novel ustavil, přišla s takovou spoustou změn, že by vznikly totálně nové zákony. To by vneslo do silničního provozu zmatek. Ministr proto rozhodl nejprve vypracovat jen věcný záměr novely zákona číslo 361 o provozu na pozemních komunikacích," sdělila Právu tisková mluvčí ministerstva dopravy (MD) Ludmila Roubcová.

Věcný záměr obsahuje takové zásadní změny, jako je zavedení bodového systému postihu řidičů za dopravní přestupky, zvýšení pravomocí dopravní policie a tvrdosti udělovaných pokut. Nyní jej MD konzultuje s ministerstvem vnitra. "Doufáme, že vláda by věcný záměr mohla projednat do konce prázdnin. Pak bude možné vypracovat paragrafové znění a dopracovat i novely zákonů o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o autoškolách," informovala mluvčí.

Celý rok s rozsvícenými světly

Ministerstvo dopravy chce například prosadit zřízení institutu tzv. znehybnění vozidla. Policii by to dalo pravomoc znemožnit opilému řidiči nebo člověku, který způsobil vážnou dopravní nehodu, pokračovat v jízdě. Zavedeno má být také celoroční povinné svícení aut. Tyto a další změny mají přispět k tomu, aby ubylo silničních nehod. Za posledních deset let bylo při nich v České republice usmrceno 13 404 lidí, tedy slušně velké město. Hmotné škody přesáhly 62 miliard korun.

Spor o komisaře

Ministr naopak nesouhlasí s návrhem odborné komise, aby zkušebními komisaři v autoškolách už nebyli lidé z obecních úřadů, ale aby jejich roli převzala soukromá organizace. "Nemyslím, že je vhodná doba, aby se stát zbavil tohoto břemene a převedl přezkušování adeptů řidičského průkazu na soukromou organizaci," řekl už dříve Právu Šimonovský.

Řada členů této osmadvacetičlenné komise, v níž jsou kromě ministerských úředníků i zástupci autoklubů, dopravců a autoškol, však má zcela opačný názor. "Konkurence mezi autoškolami je obrovská a jedinou možností kontroly úrovně jejich práce jsou závěrečné zkoušky. Dnešní zkušební komisaři z obecních úřadů často vykonávají kumulované funkce. Nemají čas na stálé vzdělávání v oboru ani na kontrolu kvality výuky v autoškolách. V mnoha územních obvodech obcí s rozšířenou působností není ani odpovídající intenzita silničního provozu, aby se při zkoušce objektivně prokázaly schopnosti adepta řidičského průkazu," tvrdí člen odborné komise Jan Bittner z Dopravní akademie ČR. Komise ministrovi doporučila převést provádění zkoušek na krajské úřady nebo k tomu zřídit nestátní neziskovou zkušební organizaci.

Komisařem za více než úřednický plat

"Zkušební komisaři by byli zaměstnanci této organizace a mohli by svou činnost vykonávat na území celé republiky. Jejich mzda by byla vyšší než úředníků státní správy, což by snížilo riziko korupce. V případě, že by zkušební komisař porušil zákonem dané povinnosti, nebylo by problémem ho ihned propustit a doživotně mu výkon funkce zakázat. Navíc by se výrazně uspořily veřejné finance," uvedl Bittner. Podobné nestátní organizace na přezkušování řidičů byly podle Bittnera již zřízeny v Belgii, Německu, Velké Británii, Nizozemsku, Severním Irsku a Polsku.

Soukromá zkušební organizace má veškeré potřebné náklady na zajištění zkoušek hradit ze svého zisku. Naopak při převedení zkoušek na kraje by bylo nutné přijmout k nynějším 450 zkušebním komisařům nejméně dalších 140, což by si ze státního rozpočtu vyžádalo ročně dalších 49 miliónů korun. Na pořízení vozidel pro zkoušky z praktické jízdy by kraje potřebovaly celkem 630 miliónů a na provoz, údržbu a opravy ročně asi 70 miliónů korun.

Zkoušek ještě více a za peníze

Komise také doporučila zpoplatnit závěrečné zkoušky v autoškolách a rozšířit jejich počet z dnešních tří (testy z pravidel silničního provozu, z technických znalostí a jízda) ještě o praktické přezkoušení schopnosti adepta řidičáku poskytnout první pomoc a ze zásad bezpečné jízdy (například co dělat při smyku). Za každou z těchto zkoušek by měl adept zaplatit kolem tří set korun, tedy při jejich úspěšném absolvování celkem 1200 Kč. O to by se samozřejmě řidičák prodražil. Přitom už dnes se cena kursu v autoškole na získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní auto) většinou pohybuje od pěti do osmi tisíc korun.