V loňském roce bylo v České republice celkem zaregistrováno 6 493 393 vozidel, přitom poprvé bylo zaregistrováno 450 865 automobilů. V roce 2005 bylo v ČR registrováno 6 231 601 vozů. Lehkým odečtem tak dojdeme k výsledku, že z registru bylo vyřazeno více než 190 000 vozidel.

Sdružení dovozců automobilů navíc zjistilo, že průměrný věk těchto vyřazených "vraků" byl 21 let. Dalším matematickým postupem pak dojdeme k výsledku, že skutečný průměrný věk dovezených ojetých osobních automobilů zřejmě překračuje hranici 8,5 roku.

Jsme hluboko pod průměrem EU

Optimální stáří vozového parku osobních automobilů se pohybuje v rozmezí osm až deset let, což je stav ve většině vyspělých zemí. Situace v ČR je taková, že místo aby se k této optimální hodnotě postupně blížila, od roku 1999 prakticky stagnuje na úrovni kolem 13,6 roku a v roce 2006 se dále přiblížila 14 rokům (vzrostla na 13,87 roku).

Jak bylo již několikrát konstatováno, dovoz ojetých osobních automobilů nepřispívá ke zlepšení, ale pouze ke konzervaci současného nepříznivého stavu a k rozšiřování vozového parku v České republice.

Pokud by např. došlo alespoň ke snížení průměrného věku dovážených ojetin o dva roky (pod hranici 7 let) při současném zvýšení prodejů nových osobních automobilů o cca 25 000 ks a ke zvýšenému vyřazování starých vozidel z registru (rovněž o cca 25 000 ks), bylo by průměrné stáří vozového parku ke konci roku 2006 opět alespoň na úrovni kolem zmíněných 13,6 až 13,7 roku.

Čísla z Německa jsou nelichotivá

Bavorský zemský úřad čísla o dovozu ojetin do ČR jen potvrzuje. Podle něj se více než 50 % vozidel, která jsou odhlášená a dále nepřijatá do registru rekrutují z věkové skupiny mezi 11 a 15 roky. Druhou větší skupinu (snižující výše uvedený věk na průměr pod 10 let) pak tvoří "mladá" ojetá vozidla ve věku 2 - 5 let, ovšem s poznámkou "havárie, krádeže".

Za všechno mohou dovezené ojetiny

Podle představitelů Sdružení Automobilového průmyslu je nastalá situace neudržitelná. Pokud nedojde k naznačenému obratu, bude vozový park osobních automobilů v příštích letech i nadále stárnout.

Registrace nových osobních vozů za rok k celkovému počtu registrací k 31.12. předchozího roku.  Klinutím na graf jej zvětšíte do původní velikosti

Procento obnovy vozového parku osobních automobilů (poměr prvních registrací nových automobilů v roce k celkovému počtu registrovaných vozidel v roce předchozím) dosáhlo totiž v roce 2006 hodnoty jen 3,13 % (viz graf). Pro srovnání - ve vyspělých zemích EU se tento podíl pohybuje na úrovni 10 až 12%, za minimální z hlediska optimální obnovy je považováno osm %.