"Dotčená osoba musí mít možnost projednat závěr státního orgánu před nezávislým soudem, který splňuje podmínky na ochranu lidských práv. Tím je také zaručeno právo na spravedlivý proces, které je zakotveno jak v Ústavě ČR, tak i v Listině základních práv a svobod," řekl soudce zpravodaj Vojtěch Cepl.

ÚS se zabýval stížností Vladimíra Hladíka z Brna, kterému policisté 1. června 1999 naměřili rychlost 80 km za hodinu v úseku, kde je omezená dopravní značkou o 20 km nižší. Po uložení pokuty brněnskou dopravní policií se Hladík odvolal na dopravní inspektorát jihomoravské policejní správy v Brně, která odvolání zamítla jako neodůvodněné.

Rozhodnutí brněnské dopravní policie tak nabylo právní moci a Hladík proti němu podal ústavní stížnost, protože v době, kdy přestupek spáchal, nebylo možné podle přestupkového zákona podat žádost o přezkum k soudu. "Změnu v přestupkovém zákoně udělal ÚS až v únoru roku 2002, kdy zrušil tu část zákona, která projednání přestupků před soudem znemožňovala," dodal Cepl.