Hlavním smyslem soutěže bylo provést objektivní srovnávací test vozidel nabízených na trhu ČR a získat tak informace potřebné pro optimalizaci obchodní politiky při nákupu dopravní techniky.

Hodnocení

Tomu bylo také přizpůsobeno hodnocení výsledků srovnávacího testu. Rozhodující kritéria pro hodnocení stanovil pořadatel takto:

1. Spotřeba pohonných hmot na přepravených 100 t zeminy - možnost získat max. 1000 bodů

2. Celkové množství převezené zeminy za 12 hod v tunách - možnost získat max. 100 bodů

3. Trestné body za každé překročení rychlosti nad 50 km/hod ( 2 trestné body ) a trestné body za každé porušení pravidel soutěže ( 5 trestných bodů )

Porota

Ředitelem soutěže byl ustanoven Ing. Zbyněk Sonntag, ředitel divize HOB Kaolin, dalšími členy poroty byli ekonomický ředitel divize Suroviny, technický ředitel divize Suroviny a závodní lomu Kaznějov.

Lokalita

Trať soutěže se nacházela v lomu Kaznějov a soutěžní vozidla převážela skrývkovou zeminu z místa nakládky do místa deponie, které byly od sebe vzdáleny cca 2 km. Povrch dráhy tvořil přírodní terén s maximálním podélným sklonem do 8 %. Nakládku zajišťovaly dva bagry pořadatele s objemem lžíce 3,5 m3.

Podmínky

Vozidla s nákladem absolvovala trasu ve směru klesání, prázdná se pak vracela do stoupání k místu nakládky, které se nacházelo na nejvyšším místě soutěžní trasy. Přepravované množství bylo zjišťováno namátkovým několikerým vážením naložených vozidel. Z něho pak byla vypočtená střední hodnota a ta po odečtení pohotovostní hmotnosti a vynásobení počtem obratů použita k hodnocení přepraveného množství zeminy v tunách. V době testu bylo slunečno, sucho a průměrná teplota okolního vzduchu kolem 10 stupňů Celsia.

K ověřovacímu testu bylo přihlášeno celkem 10 třínápravových vozidel 6x6, sedmi automobilek. Náklaďák Tatra byl zastoupen vozidlem výrobce a HOB Kaolin.

IVECO 1 vozidlo
MAN 2 vozidla
MERCEDES 1 vozidlo
RENAULT 1 vozidlo
SCANIA 2 vozidla
TATRA 2 vozidla
VOLVO 1 vozidlo

Umístění Start. číslo Značka Typ vozidla Celkový počet bodů
1. 10 TATRA T163-360SK4 1068
2. 3 MAN 40.464DFAK 1036
3. 9 VOLVO FM12 66RCS 972
4. 7 SCANIA P114CB/HZ340 874
5. 8 TATRA (HOB) T163-36ESK8 850
6. 1 IVECO MP380E44W 800
7. 6 SCANIA P124CB/HZ420 750
8. 2 MAN 27.414DFAK 660
9. 4 MERCEDES MB3343 AK 586
10. 5 RENAULT 420.34 6x6 552

Více informací můžete nalézt na stránkách http://www.tatra.cz